Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3

Ciele a činnosť AICES

Asociácia informačných centier Slovenska (AICES) je dobrovoľné, nepolitické, odborné a záujmové združenie fyzických aj právnických osôb, pôsobiacich v oblasti informácií a cestovného ruchu.

Sídlo:

Námestie mieru č. 1, 031 01 Liptovský Mikuláš

 

Ciele:

Ochraňovať práva a oprávnené záujmy informačných centier na Slovensku.

Podporovať a skvalitňovať činnosť informačných centier s cieľom propagovať Slovensko v záujme rozvoja zahraničného a domáceho cestovného ruchu.

Spolupracovať s orgánmi štátnej správy a samosprávy, fyzickými a právnickými osobami doma i v zahraničí v oblasti informácií a cestovného ruchu.

Vykonávať dohľad nad úrovňou poskytovaných základných informačných služieb  a podpora rastu asociácie prostredníctvom systémov kvality (profesijné štandardy).

Zvyšovať odbornú úroveň a informovanosť svojich členov.

Monitorovať, sumarizovať a budovať sektor informačných centier Slovenskej republiky.

Stať sa centrom  informačnej siete cestovného ruchu v Slovenskej republike smerujúcej k obojstrannému toku informácií, ktoré pokrývajú potreby  návštevníkov (turistov), obyvateľov miest, obcí, samospráv.  a podnikateľských subjektov pôsobiacich v cestovnom ruchu.

 

Činnosť:

Zaisťuje pravidelné stretnutia svojich členov a spoločné podujatia (kolokviá).

Prezentuje informačné centrá na verejnosti (web, sociálne siete, printové materiály, tlačové konferencie, partnerské organizácie (NDS, a.s., Weby Group).

Zaisťuje vzdelávanie svojich členov.

Presadzuje záujmy svojich členov v medzinárodnej oblasti (Krajiny V4).

Posilňuje postavenie kvalifikovanej pracovnej sily pre sektor informačných centier prostredníctvom  NSP a NSK.

V spolupráci so Zväzom cestovného ruchu SR a ďalšími odborovými asociáciami sa podieľa na tvorbe koncepcií, stratégií, legislatívnych úpravách, ktoré sa týkajú cestovného ruchu a činnosti informačných centier.

Navrhuje a podieľa sa na tvorbe analýz, metodiky, štandardov, noriem a predpisov pre informačné centrá.

Predkladá štátnym a neštátnym inštitúciám vlastné návrhy a požiadavky na riešenie problematiky informačných centier.

Asociácie je administrátorom certifikácie technických (profesijných) noriem informačných centier pre Slovenský systém kvality služieb v cestovnom ruchu (SSKS CR).

Asociácia informačných centier Slovenska je členom prezídia Zväzu cestovného ruchu SR.

 


 

HLAVNÝ PARTNER

ZCRSRľ
webygroup

dnes je: 23.10.2018

meniny má: Alojzia

podrobný kalendár


English version

3069165

Mapa ICÚvodná stránka