Prechod na navigáciu vodorovná Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4

Ciele a činnosť AICES

Asociácia informačných centier Slovenska (AICES) je dobrovoľné, nepolitické, odborné a záujmové združenie fyzických aj právnických osôb, pôsobiacich v oblasti informácií a cestovného ruchu.

Sídlo:

Námestie mieru č. 1, 031 01 Liptovský Mikuláš

 

Ciele:

 1. Ochrana práv a oprávnených záujmov informačných centier na Slovensku.
 2. Podpora a skvalitňovanie  činnosti informačných centier s cieľom propagovať Slovensko v záujme rozvoja zahraničného a domáceho cestovného ruchu.
 3. Spolupracovať s orgánmi štátnej správy a samosprávy, fyzickými a právnickými osobami doma i v zahraničí v oblasti informácií a cestovného ruchu.
 4. Vykonávať dohľad nad úrovňou poskytovaných základných informačných služieb  a podporovať rast asociácie prostredníctvom systémov kvality (profesijné štandardy).
 5. Zvyšovať odbornú úroveň a informovanosť svojich členov.
 6. Monitorovanie, sumarizovanie a budovanie sektoru informačných centier Slovenskej republiky.
 7. Stať sa centrom  informačnej siete cestovného ruchu v Slovenskej republike smerujúcej k obojstrannému toku informácií, ktoré pokrývajú potreby  návštevníkov (turistov), obyvateľov miest, obcí, samospráv  a podnikateľských subjektov pôsobiacich v cestovnom ruchu.

 

Činnosť:

 1. Zaisťovať pravidelné stretnutia svojich členov a spoločné podujatia (kolokviá)
 2. Prezentuje informačné centrá na verejnosti (web, sociálne siete, printové materiály, tlačové konferencie, partnerské organizácie (NDS, a.s., Weby Group)
 3. Zaisťuje vzdelávanie svojich členov
 4. Presadzuje záujmy svojich členov v medzinárodnej oblasti (Krajiny V4).
 5. Posilňuje postavenie kvalifikovanej pracovnej sily pre sektor informačných centier prostredníctvom  NSP a NSK.
 6. V spolupráci so Zväzom cestovného ruchu SR a ďalšími odborovými asociáciami sa podieľa na tvorbe koncepcií, stratégií, legislatívnych úpravách, ktoré sa týkajú cestovného ruchu a činnosti informačných centier.
 7. Navrhuje a podieľa sa na tvorbe analýz, metodiky, štandardov, noriem a predpisov pre informačné centrá.
 8. Predkladá štátnym a neštátnym inštitúciám vlastné návrhy a požiadavky na riešenie problematiky informačných centier.
 9. Asociácie je administrátorom certifikácie technických (profesijných) noriem informačných centier pre Slovenský systém kvality služieb v cestovnom ruchu (SSKS CR)
 10. Asociácia informačných centier Slovenska je členom prezídia Zväzu cestovného ruchu SR

 

HLAVNÝ PARTNER

ZCRSRľ
webygroup

dnes je: 22.8.2017

meniny má: Tichomír

podrobný kalendár


Deutch version
English version
Poľská verzia

2672503

Mapa ICÚvodná stránka