Prechod na navigáciu vodorovná Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4

Výhody členstva

      Globálne výhody:

 • ochrana práv a spoločné presadzovanie oprávnených záujmov turistických informačných centier (TIC) v oblasti CR, 
 • príležitosť byť priamo, alebo nepriamo zainteresovaný pri riešení otázok v cestovnom ruchu, ktoré sa TIC dotýkajú, od miestnej až po národnú úroveň,
 • príležitosť byť priamo zainteresovaný pri riešení otázok prevádzkovania TIC v akejkoľvek forme,
 • sprostredkované členstvo vo Zväze cestovného ruchu SR.

     Priame výhody:

Logo AICES

 • Logo AICES na Slovensku predstavuje značku kvality, ktorá je definovaná v sektore TIC na úrovni AICES v podobe dodržiavania minimálneho štandardu, ktorý je zároveň vstupnými podmienkami členstva v asociácii,
 • získanie práva umiestnenia registrovanej značky - loga AICES na prevádzke TIC, čo zvyšuje jeho imidž u klientov, keďže sa s týmto logom stretávajú u viacerých TIC a na produktoch AICES doma i v zahraničí,
 • získanie práva používať logo AICES pri vlastnej propagácii.
   

Propagácia a reklama

 • web stránka AICES (www.infoslovak.sk, www.aices.sk),
 • tlačené propagačné materiály (propagačné letáky - zoznamy členov),
 • výstavy cestovného ruchu doma i v zahraničí - spoločná prezentácia,
 • publikovanie v tlači, rozhlase, TV, internetových médiách.  

   

 

Metodická pomoc a poradenstvo pri zakladaní a formovaní informačného centra v oblasti náplne a systému práce. 


 


Deutch version
English version
Poľská verzia

2853464

Mapa ICÚvodná stránka